O Jeziórku w Ptakach Polski

Czas na kolejną publikację. W wiosennym numerze Ptaków Polski (1/2016) ukazał się mój artykuł opisujący awifaunę zamieszkującą pokopalniane terenów Jeziórka. Na 6 stronach artykułu staram się przedstawić ptasią różnorodność tego niezwykłego miejsca.

Serdecznie polecam ten tekst jak i cały numer Ptaków Polski.
Dodam jeszcze, że to pierwsza i nie ostatnia z publikacji nt. Jeziórka (ale kiedy kolejne – nie wiem).

Jeziórko - Ornitologiczny skarb Kotliny Sandomierskiej